Velkommen til Genklang

GENKLANG tager udgangspunkt i Nordjyllands unikke guld – mixer det autentiske og det nye i den folkelige musik – i et ambitiøst 10-årigt program med målet at få udbredt ny nordisk musik til flere mennesker. Vi afprøver nye sammenhænge, hvor man kan mærke musikkens styrke i menneskelige møder. Og i nye snitflader, hvor musik, musikere, kultur og erhverv bidrager til nytænkning og udvikling i nordjyske virksomheder og byer.

Genklang samler stærke aktører i og uden for Nordjylland om at skabe ny udvikling og fællesskaber med og omkring nordisk musik.

Se mere om Genklangs projekter og aktiviteter her og på Facebook.

Navne som Myrkur, Dreamers’ Cirkus, Den Danske Strygekvartet, Jonah Blacksmith og mange andre mikser folkemusik med en ny nordisk tone, der rammer tidsånden og matcher et voksende internationalt publikum. Resultatet er et boblende mashup af autentiske udtryk og populære tonesprog, som hjælper flere med igen at finde ind til en musik, der har vokset og udviklet dybe rødder i Danmark og Norden i de seneste 500-1000 år. En musik, der har hjulpet os med at forstå og mærke, hvem vi er.

Hvad er Genklang

I Nordjylland ligger den rene himmerlandske folkemusiktradition som en værdifuld autentisk guldåre. Den har sine trofaste støtter. Genklang vil synliggøre, hvad musikken er og kan, for et større publikum, og hvordan traditionen kan indgå og leve videre i nytænkende formater i Nordjylland og i verden.
  • GENKLANG vil skyde ny nordisk musik højt op i den nationale og internationale bevidsthed på niveau med nordiske film, tv-serier om vikinger, nordisk mad, design og mode.
  • GENKLANG vil samle nordjyske musikere, spillesteder, kulturaktører, virksomheder og kommuner i tværfaglige partnerskaber.

Målet er at skabe ny udviklingskraft af Nordjyllands guld – ved målrettede projekter omkring ny nordisk musik, der tester nye måder at styrke kultur og kulturprofil, erhverv, fællesskab, identitet og sundhed – og regionens tiltrækningskraft på turister og bosættere, på en måde, så det kan ses og mærkes!

I 2019 afprøver Genklang i dialog med Vesthimmerlands Kommune, Vesthimmerlands Kulturskole, Tempi (genreorganisation for ’musik med rødder’) og Region Nordjylland den første række pilotprojekter. Der er tre hovedtemaer: Musik & sundhed, Musik & erhverv og Musik & branding,
Det 10-årige program vil omfatte mange flere aktører med særlig interesse for folkemusik og Ny Nordisk.

Aktiviteter

Gerda skriv uddrag her