Kære du, som allerede arbejder med folkedans og folkemusik

Vil du være med i FOD PÅ GULV?

  • Hjælpe psykisk sårbare og psykisk syge ud af isolation og stillesiddende adfærd?
  • Være pionér og bidrage til at dokumentere effekt af ‘tilpasset folkedans’ i det nye store tværfaglige projekt?
  • Instruere dans eller spille med et fast team til 6 eller 12 honorerede dansesessions i Nordjylland eller Syddanmark?
  • Deltage i startworkshop 12-13. september på Brenderup Højskole på Fyn?

> Læs mere om workshop og afvikling af dansesessions

> Tilmelding her

Ansøg senest 22. juni 2022.
Svar kan forventes 1. juli.

Vi glæder os til at høre fra jer :).

NYT: Svar på indkomne spørgsmål

* Teamstørrelse: Vi har valgt antallet fra, at der skal være én danseinstruktør og tre musikere til at give en god energi, variation og lydvolumen i salen.
* Tider for dansesessions: Vi må tilpasse til deltagernes og institutionernes behov. På Kimbrerparken lå de ca. 18.00-20.30. Det vil ikke nødvendigvis gælde de øvrige. – Oplys gerne kendte begrænsninger i jeres teams tidsmuligheder i ansøgningen.