Velkommen til Genklang

GENKLANG tager udgangspunkt i Nordjyllands unikke guld – mixer det autentiske og det nye i den folkelige musik – i et ambitiøst 10-årigt program med målet at få udbredt ny nordisk musik til flere mennesker. Vi afprøver nye sammenhænge, hvor man kan mærke musikkens styrke i menneskelige møder. Og i nye snitflader, hvor musik, musikere og kulturaktører bidrager til nytænkning og udvikling i nordjyske virksomheder og i byer, i sundhed, i turisme og bosætning.

Genklang samler stærke aktører i og uden for Nordjylland om at skabe ny udvikling og fællesskaber med og omkring nordisk musik.

Se mere om Genklangs 10 års program og om projekter og aktiviteter her – og på Facebook.

Navne som Myrkur, Dreamers’ Cirkus, Den Danske Strygekvartet, Jonah Blacksmith og mange andre mikser folkemusik med en ny nordisk tone, der rammer tidsånden og matcher et voksende internationalt publikum. Resultatet er et boblende mashup af autentiske udtryk og populære tonesprog, som hjælper flere med igen at finde ind til en musik, der har vokset og udviklet dybe rødder i Danmark og Norden i de seneste 500-1000 år. En musik, der har hjulpet os med at forstå og mærke, hvem vi er.

Hvad vil Genklang

Genklang vil synliggøre, hvad nordisk folkemusik er og kan, for et større publikum, og hvordan traditionen kan indgå og leve videre i nytænkende formater i Nordjylland og i verden.
  • GENKLANG vil skyde ny nordisk musik højt op i den nationale og internationale bevidsthed på niveau med nordiske film, tv-serier om vikinger, nordisk mad, design og mode.
  • GENKLANG vil samle nordjyske musikere, spillesteder, kulturaktører, virksomheder og kommuner i tværfaglige partnerskaber.

Målet er at skabe ny udviklingskraft af Nordjyllands guld – ved målrettede projekter omkring ny nordisk musik, der tester nye måder at styrke kultur og kulturprofil, erhverv, fællesskab, identitet og sundhed – og regionens tiltrækningskraft på turister og bosættere, på en måde, så det kan ses og mærkes!

I 2019 gennemførte Genklang i dialog med Vesthimmerlands Kommune, Vesthimmerlands Kulturskole, Tempi (genreorganisation for ’musik med rødder’) og Region Nordjylland den første række pilotprojekter med hovedtemaerne: Musik & sundhed, Musik & erhverv og Musik & branding.

I 2020 er pilotprojekterne: Musik & Sundhed 2.0,  Musik & Erhverv-workshops, Roots’n’Sync, Nordic Festival i Vesthimmerland, tværfagligt netværksmøde, Kulturmøde 2020 mv. Udviklingen udvides til flere byer i Nordjylland.

Projekterne er støttet af: Region Nordjylland, Den Jyske Kunstfond, Vesthimmerland Kommune, Tempi, Vesthimmerlands Kulturskole og udvikles i samarbejde med en lang række nordjyske kulturaktører og virksomheder.

Aktiviteter

Gerda skriv uddrag her