Music From the North – ny nordisk musik med animation

“Music Form the Danish North: Pulse | Light | Wind | Sound”

De fire værker omhandler fire elementer og steder fra Nordjylland. Lys: Skagen | Vind: Thy | Puls: Aalborg | Lyd: Himmerland. Igennem musik og maleri/animation kommer Nordjylland til udtryk i både fortid/nutid og tradition/fornyelse.

Musikken er af Nord-Spor, under ledelse af Lykke Søndergaard, i samarbejde med den elektroniske musiker Spejderrobot. Videoerne af animator Cosimo Miorelli.

Samarbejdet er et pilotprojekt under Genklang, med tilskud fra Region Nordjylland.

Lykke Søndergaard, musiker og komponist i NordSpor – samt initiativtager til Genklang