Netværksmøde For Ny Nordisk og Traditionel Folkemusik

Vil du være med?

Musiker, danseinstruktør, politiker, spillested, kulturaktør, kommune – du er inviteret til et netværks-møde om udvik- lingen af ny nordisk og traditionel folkemusik i nye sam- menhænge i Region Nordjylland. Fordi vi mener, at du er vigtig for udviklingen.

Fredag den 15. marts, kl. 12-16.00. Vitskøl Kloster i Vesthimmerland Gratis entre, hvis du er tilmeldt. 40 pladser – tilmeld dig nu!