NETVÆRKSMØDE FOR NY NORDISK & TRADITIONEL FOLKEMUSIK

Vil du være med?

Musiker, danseinstruktør, politiker, spillested, kulturaktør, kommune – du er inviteret til et netværks-møde om udviklingen af ny nordisk og traditionel folkemusik i nye sammenhænge i Region Nordjylland.
Fordi vi mener, at du er vigtig for udviklingen.

Fredag den 15. marts, kl. 12-16.00.  

Vitskøl Kloster i Vesthimmerland

Gratis entre, hvis du er tilmeldt.  
40 pladser – tilmeld dig nu!


Kom og fortæl, hvad du brænder for, og hvilke perspektiver du ser for nytænkning af og med ny nordisk og traditionel folkemusik. Hør om Genklangs rammer og foreløbige aktiviteter. Giv og få inspiration. Søg partnere, der vil det samme, og lad os sammen sætte gang i Danmarks første regionale program af denne slags.

GENKLANG – lyden af nordisk folkemusik i udvikling

Programmet Genklang har netop fået en 205.000 kr. investering fra Region Nordjyllands Kulturpulje 2018.
I 2019 tester vi de første pilotprojekter af det ambitiøse 10-års program. Vi skal udvikle en økonomisk bæredygtig platform for ny nordisk musik og folkemusik.

  • GENKLANG vil skyde ny nordisk folkemusik højt op i den nationale og internationale bevidsthed på niveau med nordiske film, tv-serier om vikinger, nordisk mad, design og mode.
  • GENKLANG vil samle nordjyske musikere, spillesteder, kulturaktører, virksomheder og kommuner i tværfaglige partnerskaber.

Sammen tester vi en række pilotprojekter, som kigger på, hvordan musikken, musikerne og danserne kan skabe kulturel værdi på nye scener, i nye formater, produkter, i virksomheder, i folkesundhed – og i det hele taget medvirke til moderne fællesskaber. Og samtidig styrke fødekæden og udvikle en økonomisk bæredygtig platform.

NETVÆRKSMØDET – hvad skal der ske?

Vi skal blandt andet…

  • Høre levende folkemusik
  • Inspiration fra 8 nytænkere inden for folkemusik, festivaler, regional udvikling, ungdom/sundhed, kulturøkonomi, fællesskab og erhvervsliv.
  • Politikerindlæg  
  • GENKLANG – rammer, muligheder og økonomi
  • Ideer til nye projekter fra netværksdeltagerne
  • 10 års vision – hvad kan vi nå, hvad kan vi skabe?
  • Netværk – find samarbejdspartnere

NORDJYLLANDS GULD

GENKLANG har været i gang i et års tid. Rammerne er på plads, de første 4 projekter har fået tilskud og afvikles i 2019, og der er formuleret en række visioner for et 10-års program med folkemusik og ny nordisk folkemusik i centrum. Lakmusprøven var at få samlet tilstrækkelig faglig interesse og investering i GENKLANG’s nytænkning og udbredelse af folkemusik til nye sammenhænge. Med udgangspunkt i Vesthimmerlands Kommune. For senere at kunne sprede sig. Det faldt på plads i november 2018.

Målet er at finde og stimulere udviklingskraften i ’Nordjyllands guld’ ved målrettede projekter omkring ny nordisk musik, der tester nye måder at styrke kultur og kulturprofil, erhverv, fællesskab, identitet og sundhed – og regionens tiltrækningskraft på turister og bosættere, på en måde, så det kan ses og mærkes.
Der skal mange hjerter, hænder og hoveder til. – Vi håber, du kan komme!
Tilmelding til: gerda@artbizz.dk | t: 30238878


Dagens program


11.30 Ankomst m. sandwich

12.00 Velkomst & dagens program
Åbningstale
Introduktion til Genklang: mål, DNA, rammer og netværk
Gensidig præsentation

12.50 Musik & tale: Claus Pindstrup / spillemand

13.00 Nytænkende veje til et større publikum
Involvering af flere unge: Adam Laugesen/Nordisk Dans
Nye scener, events, festivaler: Jens Ulrik Kleemayer/Rethink Folk Music,
Michael Marino/Huset og Jens Ole Amstrup/Det musiske Hus.
Spørgsmål & dialog

13.30 Pause og netværk

13.50 Udvidet værdi: kulturøkonomi + samarbejde med andre sektorer
Hvordan skaber vi øget værdi for kulturen og andre dele af samfundet på samme tid?
Genklangs tre pilotprojekter i 2019 præsenteres – hvad skal afprøves?
Spørgsmål & dialog

14.20 Musik & tale: Floating Sofa Quartet / ny nordisk folkemusik
Nytænkning af et bæredygtigt musikerliv: Clara Tesch (DK), Mads Kjøller-Henningsen (DK), Leila Lautemaja (FI), Malte Zeberg (S)
Spørgsmål & dialog

14.45 Pause og netværk – kaffe og kage

15.00 Hvordan styrker vi den folkemusikalske fødekæde?
Elisabeth Dichmann, Orkesterefterskolen i Herning, m.fl.
Spørgsmål & dialog

15.15 Workshop – fra vision til konkrete aktiviteter

15.55 Opsummering og tak for i dag

Adresse: Vitskøl Kloster, Viborgvej 475, Ranum
Kontakt: Gerda Hempel, adm. projektleder for Genklang – tlf. 30238878

Projektet er et partnerskab mellem: