Velkommen til Genklang

GENKLANG tager udgangspunkt i Nordjyllands unikke guld – mixer det autentiske og det nye i den folkelige musik – i et ambitiøst 10-årigt program med målet at få udbredt ny nordisk musik til flere mennesker.

Vi afprøver nye sammenhænge, hvor man kan mærke musikkens styrke i menneskelige møder. Og i nye snitflader, hvor musik, musikere og kulturaktører bidrager til nytænkning og udvikling i nordjyske virksomheder og i byer, i sundhed, i turisme og bosætning.

Vi samler stærke aktører i og uden for Nordjylland om at skabe ny udvikling og fællesskaber med og omkring nordisk folkemusik.

Her er Genklangs 10 års program .
Projekter og aktiviteter, se her & Facebook.

Floating Sofa ved starten af Genklang Netværk 2019. Foto: Ivan Boll.

Navne som Myrkur, Dreamers’ Circus, Den Danske Strygekvartet, Jonah Blacksmith og mange andre mikser folkemusik med en ny nordisk tone, der rammer tidsånden og matcher et voksende internationalt publikum.

Resultatet er et boblende mashup af autentiske udtryk og populære tonesprog, som hjælper flere med igen at finde ind til en musik, der har vokset og udviklet dybe rødder i Danmark og Norden i de seneste 500-1000 år.

En musik, der har hjulpet os med at forstå og mærke, hvem vi er.

Hvad vil Genklang

Genklang vil synliggøre, hvad nordisk folkemusik er og kan, for et større publikum, og hvordan traditionen kan indgå og leve videre i nytænkende formater i Nordjylland og i verden.

Vi vil skyde ny nordisk musik højt op i den nationale og internationale bevidsthed på niveau med nordiske film, tv-serier om vikinger, nordisk mad, design og mode.

Vi samler musikere, spillesteder, kulturaktører, virksomheder og kommuner i tværfaglige partnerskaber.

Målet er at skabe ny udviklingskraft af Nordjyllands guld – ved målrettede projekter omkring ny nordisk musik, der tester nye måder at styrke kultur og kulturprofil, erhverv, fællesskab, identitet og sundhed – og regionens tiltrækningskraft på turister og bosættere, på en måde, så det kan ses og mærkes!

I 2019 gennemførte Genklang i dialog med Vesthimmerlands Kommune, Vesthimmerlands Kulturskole, Tempi og Region Nordjylland den første række pilotprojekter med hovedtemaerne: Musik & sundhed, Musik & erhverv og Musik & branding.

I 2020-21 er pilotprojekterne: Musik & Sundhed 2.0,  Musik & Erhvervsworkshops, Roots’n’Sync, Nordic Folk Festival i Vesthimmerland, tværfagligt netværksmøde, Kulturmøde 2020 mv. Udviklingen udvides til flere byer i Nordjylland.

Projekterne er støttet af: Region Nordjylland, Den Jyske Kunstfond, Vesthimmerland Kommune, Tempi, Vesthimmerlands Kulturskole og udvikles i samarbejde med en lang række nordjyske kulturaktører og virksomheder.

Aktiviteter

Tilpasset folkedans
Vil du være med i FOD PÅ GULV? Vi søger 3 dygtige teams til 2022-2023. Læs og ansøg senest 22. juni 2022. Vi skal undersøge og dokumentere, hvad dansen kan betyde for sind og krop for sårbare unge og voksne med psykisk sygdom.
Tilpasset folkedans
FOD PÅ GULV - stor glæde! Fra 2022-2024 skal Genklang udvikle og gennemføre en ny type folkedansesessions med sårbare unge og voksne med psykisk sygdom i Nordjylland og Syddanmark. Kulturaftale Nordjylland, TrygFonden, Region Nordjylland og Region Syddanmark har givet vigtige tilskud. Vi skal undersøge og dokumentere, hvad dansen kan betyde for sind og krop. Læs mere.
I 2019 spillede Kristine Heebølls Bølgenband til tre Kimbrerballer på Kimbrerparken, et bosted for psykisk syge i Aars. "Det her - det er banebrydende muligheder!", sagde Kimbrerparkens udviklingsleder efterfølgende. Foreløbig har Regionsrådet i Nordjylland og Region Syddanmarks Kulturpulje givet støtte til et 2-årigt projekt med start i 2022, som skal udvide og udbrede de positive erfaringer.
Roots'n'Sync er et tilbud til nordiske musikere/komponister, der vil tættere på synkroniseringsmarkedet for film, tv og computerspil. - Tilmeld dig webinarer med komponister i branchen. Og se den nye platform, hvor du kan lægge musikken op.
Fire værker med ny musik og maleri/animation beskriver Nordjylland i fortid/nutid og tradition/fornyelse.
Nordic Folk Festival 2021 er Danmarks nye to-i-én festival for nordisk folkemusik. Læs om festivalen på Vitskøl Kloster og på Livø - og om samarbejdspartnere og tilskudsgivere.
Nordisk Dans Aalborg blev etableret af en flok unge folkemusikere og hyldet til Genklang Netværk 2020.
Én gang om året samles Genklang Netværk til nytænkning af og med ny nordisk og traditionel folkemusik.